tekst alternatywny

JAKOŚĆ

Chocolate with nuts and mint on dark wooden backgroundFirma Union Chocolate wdrożyła i utrzymuje certyfikowany przez Lloyd`s Register Quality Assurance System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, obejmujący: przerób ziarna kakaowego, produkcję miazgi kakaowej, kuwertury, mas czekoladowych i czekolady zgodnie z zasadami HACCP. gjgj

Pod koniec 2006 roku jako jedni z pierwszych producentów słodyczy wprowadziliśmy certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2005, obejmujący przerób ziarna kakaowego, produkcję miazgi kakaowej, czekolady, czekolady "couverture" i mas czekoladowych. 

Jako nieliczni spełniamy wymogi koszerności i jesteśmy pod stałą kontrolą Rabinatu, dzięki czemu mamy otwartą drogę na praktycznie wszystkie rynki świata. 

Ciągłe doskonalenie jakości oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego naszych wyrobów stworzyło podstawę do kooperacji z największymi krajowymi i zagranicznymi producentami słodyczy. Zasadą współpracy z odbiorcą – zarówno podczas doboru najodpowiedniejszych parametrów technologicznych, jak i na etapie praktycznego wykorzystania naszych wyrobów jest uzyskanie pełnego zadowolenia. 

Posiadamy nowocześnie wyposażony dział laboratoryjny, w którym wykonujemy badania sensoryczne, fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, począwszy od surowców i opakowań do wyrobów gotowych, zgodnie z obowiązującymi normami, specyfikacjami, kontraktami bądź oczekiwaniami klientów. Każdy wyrób gotowy otrzymuje atest jakości, potwierdzający zgodność jego cech z wyspecyfikowanymi wymaganiami, a wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry stanowi gwarancję prawidłowego przebiegu badań i kontroli procesu produkcyjnego.

tekst alternatywny


Firma Oferta detaliczna Oferta przemysłowa Pomoc technologiczna UE Kontakt     Zapytania ofertowe