tekst alternatywny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

 

 

Numer projektu:   WND-RPLD-03.02.00-00-157/08
     
Tytuł projektu:   „Zwiększenie konkurencyjności UNION CHOCOLATE poprzez zakup innowacyjnych maszyn skutkujący poszerzeniem oferty o nowe na polskim rynku polewy laurynowe.”
     
Beneficjent:   Union Chocolate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     
Tytuł osi i działania,
z którego został dofinansowany projekt:
 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności

i konkurencyjności przedsiębiorstw.

     
Całkowita wartość projektu:   2 214 291,68 PLN
     
Dofinansowanie z EFRR:   679 817,35 PLN 
Dofinansowanie z budżetu państwa:   119 967,77 PLN
Opis projektu:  

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek nowatorskiego w skali kraju produktu-polewy laurynowej opartej na specyficznym tłuszczu laurynowym.W ten sposób asortyment spółki został wzbogacony o produkt diametralnie odmienny od dotychczas dostępnych polew, odznaczający się wyjątkowymi cechami organoleptycznymi, fizyko-chemicznymi jak i reologicznymi.

Ponadto, dzięki unowocześnieniu w ramach projektu parku maszynowego Spółka oferuje kontrahentom ulepszony produkt – czekoladę mleczną karmelizowaną, o gładkiej, jedwabistej konsystencji, o smaku i zapachu delikatnego karmelu.

Realizacja projektu polega na pozyskaniu przez Spółkę innowacyjnych maszyn i urządzeń:

-mieszarko-ugniatarka typ SMKN-1850,wyprodukowanej przez firmę Richard Frisse Gmbh.-grupa Buhler

-konsza typ ELK 6 V, wyprodukowanej przez firmę Richard Frisse Gmbh.-grupa Buhler

-temperometr

A także na nabyciu:

-oprogramowania typu CRM

     
     
Okres realizacji projektu:   Czerwiec 2007 – Lipiec 2009

 

uc_listing

tekst alternatywny


Firma Oferta detaliczna Oferta przemysłowa Pomoc technologiczna UE Kontakt     Zapytania ofertowe